Lunnagårds sjukhem AB  |  Lunnagårdsvägen 10  |  575 91 Eksjö  |  Tel. 0381-77 70 20  |  info@lunnagard.se

Personal med individen i fokus

 

På Lunnagård arbetar idag cirka 30 personer. Målet är att samtliga ska vara utbildade undersköterskor. Nattetid är vi bemannade med två undersköterskor.
Personalen som arbetar på Lunnagård är vana att ta ansvar, ha egna idéer, och ska självklart tycka om att arbeta med människor.

Personal och ledning arbetar mot samma mål och fungerar mycket bra tillsammans. Vi arbetar inte i arbetslag utan här gäller samarbete med alla.

All fastanställd personal, oavsett yrkeskategori, har genomgått Silviahemmets utbildning som ett led i vår Silviacertifiering.