Lunnagårds sjukhem AB  |  Lunnagårdsvägen 10  |  575 91 Eksjö  |  Tel. 0381-77 70 20  |  info@lunnagard.se

Om Lunnagårds sjukhem

Lunnagårds sjukhem ligger i ett naturskönt område cirka en kilometer från centrala Eksjö. En allé leder upp till sjukhemmet som ligger fritt och med parkytor på cirka
10 000 kvadratmeter. Här finns goda förutsättningar för att tillgodose behovet av både aktivitet och vila i en naturskön miljö.

Lunnagård har varit sjukhem sedan 1922. Gården byggdes ut 1986 och 1999 gjordes en tillbyggnad som förbinder annexet med huvudbyggnaden.

Idag har vi plats för 34 boende inom målgrupperna psykisk funktionsnedsättning och/eller demenssjukdomar. 

Lunnagård är ett alkoholfritt boende. 


Vi har även möjlighet att ta emot boende som talar engelska, finska, spanska och serbokroatiska.

Idag är vi drygt 30 medarbetare varav två sjuksköterskor, 20 undersköterskor / vårdbiträden, två kokerskor, två ekonomibiträde. Ledningen består av verksamhetschef, bitr. verksamhetschef samt VD. Vår konsultläkare kommer regelbundet var 14:e dag. Sjukgymnast samt arbetsterapeut besöker oss regelbundet. Nattetid har vi två undersköterskor i aktiv tjänst. Dagverksamhet enligt särskilt program. Hårfrisör och fotvårdsterapeut kommer var 6:e vecka. Vi har en mycket låg sjukfrånvaro bland våra medarbetare.

Verksamheten är medlem i Svenska Vård, och anslutet till kollektivavtal mellan Vårdföretagarna och fackliga organisationer.

För organisationsnummer och ekonomisk information hänvisar vi till allabolag.se

För leverans- och fakturaadresser hänvisar vi till sidan kontakta oss